Περί του τριαδικού Θεού

Ένας και τριαδικός

     Ο Θεός πάντοτε κινείται ως εξής: ο Πατήρ ενεργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι.  Είναι δηλ. υπό τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα. Και οι τρεις υποστάσεις ή τα πρόσωπα, κάνουν τον ένα Θεό. Διότι, άλλο έργο κάνει ο Πατήρ, άλλο έργο ο Υιός (ο οποίος λέγεται και Λόγος) και άλλο έργο κάνει το Άγιο Πνεύμα (βλ. παρακάτω). Είναι ομοούσια και τα τρία πρόσωπα καθώς και ομότιμα. Ομοούσιος θα πει έχοντας την ίδια και την αυτή ουσία, και ομότιμος θα πει ότι τους ανήκει η ίδια λατρεία και δοξολογία, διότι κατά τη Θεϊκή υπόσταση, ενώ είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, έχουν την ίδια τιμή ως Θεός.


Πατέρας

     Ο Θεός Πατέρας, είναι η πηγή και η αιτία όλων των υπαρκτών άυλων και υλικών όντων· δι᾿ εκείνου υπάρχουν τα πάντα. Είναι φως απρόσιτο και απροσπέλαστο. Το Θεό (τον Πατέρα) κανείς δεν τον έχει δει ποτέ, μας λέει η Γραφή. Διότι δεν μπορεί να δει κανείς το Θεό (τον τριαδικό), με όλη τη δόξα του, και να ζήσει.


Υιός & Λόγος

     Ο Θεός Λόγος, είναι το πρόσωπο του Πατέρα, ως προς τη μορφή του Θεού· η εικόνα του αοράτου Θεού (του Πατέρα)· λέγεται Υιός διότι είναι γέννημα του Πατρός (όχι όμως ότι κάποια στιγμή δεν υπήρχε ο Υιός, καθώς είναι ίσος με τον Πατέρα ως προς την αναρχία του Θεού), και είναι ο ων στον κόλπο του Πατρός (δηλ. αυτός που διαμένει μέσα εις τον Πατέρα), και ο Πατέρας με τον Υιό είναι ένα, ενωμένοι, καθώς μας είπε ο Κύριος, εγώ εν τω Πατρί και ο Πατήρ εν εμοί· εγώ και ο Πατήρ έν έσμεν.


Άγιο Πνεύμα 

     Ο Θεός Πνεύμα, όπως θα έπρεπε να αποκαλείται καλύτερα και να υπάρχει στην ελληνική γλώσσα η λέξη πνεύμα και ως αρσενικού γένους, για να δώσει το αρσενικό γένος την τιμή που αρμόζει στο Άγιο Πνεύμα· είναι το τρίτο πρόσωπο, όχι κατά Θεϊκή σειρά, ούτε κατά Θεϊκή τιμή, ούτε κατά Θεϊκό αριθμό, αλλά κατά τη σειρά που δίνεται στον τριαδικό Θεό ως προς την αΐδια τριάδα· δηλ. είναι ο Πατέρας η πηγή, ο Υιός το πρόσωπο εκ του Πατρός, και το Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Θεου, παρά Πατρός και δια του Υιού αποσταλλόμενο.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2024 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - bible-online