Η Βίβλος

online

Βιβλική έρευνα

Σχετικά με τη σελίδα image
     Η Βίβλος online προϋποθέτει εκτός από πλούσιο υλικό ιστοσελίδων —πρωτοτύπων κειμένων, αρχαίων μεταφράσεων (Ο΄, Συρ., Βουλγ., κτλ) και αγγλικανικών αυτών— επίσης χειρόγραφα Π. & Κ. Διαθήκης και διάφορα άλλα χρήσιμα προς εκμάθηση, ώστε να έχει ο εκάστοτε αναγνώστης μέσω της σάρωσης στο website bible-online την ικανότητα να εισχωρήσει βαθύτερα στα της Βίβλου. Φυσικά το website αυτό είναι καινούργιο, που αυτό σημαίνει ότι αν όχι καθημερινά, εβδομαδιαίως προσθέτεται υλικό καινούργιο. Είναι σημαντικό καθένας που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο στα Βιβλικά θέματα να έχει τη δυνατότητα για πρόσβαση σ᾿ αυτά.

Βιβλία που έχουν εισαχθεί (με PDF σε μετάφραση)

 • A Short History of the Hebrew Text by Weir Thomas Hunter
 • The Ancient Hebrew Language and Alphabet by Jeff Benner

Βιβλία που πρόκειται επιπλέον να εισαχθούν (με PDF σε μετάφραση)

 • De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate commentatio (Gesenius)
 • An introduction to the Old Testament by Bleek Friedrich vol. 1 & 2
 • An introduction to the New Testament by Bleek Friedrich vol. 1 & 2
 • Introduction to the Old Testament in Greek (LXX) by Swete Henry Barclay
Nestle - Aland (Η Καινή Διαθήκη)
Septuagint Alfred Rahlfs (Εβδομήκοντα)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (Εβραϊκό)
Aramaic Targum Onkelos (η Αραμαϊκή Πεντάτευχος του Ονκέλου με μετάφραση του John Wesley Etheridge [αριστερά, δεξιά είναι το Εβραϊκό])
Der hebräische Pentateuch der Samaritaner (η εβραϊκή Πεντάτευχος των Σαμαριτών)
Samaritan Pentateuch in english (η Σαμαριτική Πεντάτευχος σε μετάφραση του Aleksandr Sigalov)
Peshitta Old Testament (η συριακή Παλαιά Διαθήκη)
Peshitta New testament (η συριακή Καινή Διαθήκη)
Peshitta George Lamsa (η συριακή Βίβλος σε μετάφραση)
Biblia Sacra Vulgata (Λατινικό)
Douay-Rheims Bible (Αγγλική μετάφραση Λατινικού)
King James Bible (Αγγλική μετάφραση του βασιλιά Ιακώβου από το Εβραϊκό)
English Standard Bible (Αγγλική μετάφραση από το Εβραϊκό)
Κολιτσάρας & Τρεμπέλας (μαζί με το αρχαίο κείμενο του Αντωνιάδη)
Βάμβας & Δημοτική
Σωτηρόπουλος Νικόλαος
Μετάφραση νέου κόσμου
Σπύρος Καραλής
Σπύρος Ζωδιάτης
Σπύρος Φίλος

Μελέτη Εβραϊκού

Γραμματική, διαδικτυακά μελέτης κειμένου και μεταφράσεις

Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Σαμαριτικού

Γραμματική Αλφαβήτου και τονισμοί, κείμενο & αγγλική μετάφραση

Διαβάστε Περισσότερα

Το Αλφάβητο

Διαβάστε Περισσότερα
Η Εξαπλά του Ωριγένη

Η Εξαπλά του Ωριγένη

Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta

Διαβάστε Περισσότερα  
Academia Scientiarum Gottingensis

Academia Scientiarum Gottingensis

Septuaginta Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum

Διαβάστε Περισσότερα  
Brooke. McLean. Thackeray.

Brooke. McLean. Thackeray.

Old Testament Greek (LXX) Text Codex Vaticanus. 8vols.comb.Brooke.McLean.Thackeray.1906.1935.

Διαβάστε Περισσότερα  
Henry Barclay Swete

Henry Barclay Swete

The Old Testament in Greek according to the Septuagint (Codex Vaticanus). Swete, Henry Barclay, 1835-1917

Διαβάστε Περισσότερα  
Alfred Rahlfs

Alfred Rahlfs

Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece luxta LXX interpretes editit Alfred Rahlfs

Διαβάστε Περισσότερα  
Holmes & Parsons

Holmes & Parsons

Vetus Testamentum Graecum, Cum Variis Lectionibus (1798-1823). Holmes & Parsons

Διαβάστε Περισσότερα  
Paul de Lagarde

Paul de Lagarde

Librorum Veteris Testamenti Canonicorum pars prior Graece Pauli de Lagarde Studio et Sumptibus edita

Διαβάστε Περισσότερα  
Αποστολική Διακονία Ελλάδος

Αποστολική Διακονία Ελλάδος

Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα. Η Αποστολική Διακονία της Ελλάδος

Διαβάστε Περισσότερα  
Constantinus Tischendorf

Constantinus Tischendorf

Vetus Testamentum Graece luxta LXX interpretes. Constantinus Tischendorf

Διαβάστε Περισσότερα  
Grabe, Joannes Ernestus

Grabe, Joannes Ernestus

Vetus Testamentum secundum Septuaginta seniorum interpretationem juxta exemplar Vaticanum. Grabe, Joannes Ernestus

Διαβάστε Περισσότερα  
Henry Frowde

Henry Frowde

Vetus Testamentum ex versione Septuaginta interpretum secundum exemplar Vaticanum Romae editum, accedit potior varietas Codicis Alexandrini

Διαβάστε Περισσότερα  
Aldina

Aldina

Πάντα τὰ κατ᾿ ἐξοχὴν καλούμενα βιβλία, θείας δηλαδὴ γραφῆς παλαιᾶς τε καὶ νέας. Sacrae scripturae veteris novaeque omnia.

Διαβάστε Περισσότερα  
Albert Huck

Albert Huck

Synopse der drei ersten Evangelien 1916

Διαβάστε Περισσότερα  
Alexander Souter

Alexander Souter

Novvm Testamentvm Graece Textvi a Retractatoribvs Anglis Adhibito Brevem Adnotationem Criticam Svbiecit Alexander Souter 1910

Διαβάστε Περισσότερα  
Hodges & Farstad

Hodges & Farstad

The Greek New Testament According to the Majority Text (Hodges-Farstad GNT) 1984

Διαβάστε Περισσότερα  
Το Πατριαρχικό Κείμενο

Το Πατριαρχικό Κείμενο

Η Καινή Διαθήκη του Βασίλειου Αντωνιάδη

Διαβάστε Περισσότερα  
José Maria Bover

José Maria Bover

IOSEPH M. BOVER, NOVI TESTAMENTI. BIBLIA GRAECA ET LATINA 1943

Διαβάστε Περισσότερα  
Nestle - Aland

Nestle - Aland

Novum Testamentum Graece Nestle - Aland. The Scholarly Edition of the Greek New Testament 2012

Διαβάστε Περισσότερα  
United Bible Societies

United Bible Societies

United Bible Societies Greek New Testament 5th edition

Διαβάστε Περισσότερα  
Westcott & Hort

Westcott & Hort

The New Testament in the original Greek 1881

Διαβάστε Περισσότερα  
SBL Edition

SBL Edition

Society of Biblical Literature, Greek New Testament, 2010

Διαβάστε Περισσότερα  

Αλεξανδρινός Κώδικας

Περιέχει βιβλία των Εβδομήκοντα της Παλαιάς & της Καινής Διαθήκης (5ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Σιναϊτικός Κώδικας

Περιέχει βιβλία των Εβδομήκοντα της Παλαιάς & της Καινής Διαθήκης (4ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Βατικανός Κώδικας

Περιέχει βιβλία των Εβδομήκοντα της Παλαιάς & της Καινής Διαθήκης (4ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Κώδικας του Λένινγκραντ

Χειρόγραφο που περιέχει όλη την εβραϊκή Βίβλο (10ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Κώδικας του Καΐρου

Εβραϊκό χειρόγραφο που περιέχει τους προφήτες (11ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Αμβροσιανός Κώδικας

Συριακό-Αραμαϊκό Χειρόγραφο που περιέχει τη Βίβλο (6/7ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Σαμαριτική Πεντάτευχος

Σαμαριτικά Χειρόγραφα που περιέχουν την Πεντάτευχο (12/13ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Αμιάτινος Κώδικας

Λατινικό Χειρόγραφο που περιέχει τη Βίβλο (7ος αιώνας μ.Χ.)

Διαβάστε Περισσότερα  

Αραμαϊκά Χειρόγραφα

Αποσπάσματα από τα Ταργκούμ Όνκελος (Πεντάτευχος) και Ιωνάθαν (Προφήτες)

Διαβάστε Περισσότερα  

Η Καινή Διαθήκη

Νέο έργο image
     Αυτή η έκδοση της νεοελληνικής μετάφρασης της Καινής Διαθήκης, που γίνεται από το κριτικό κείμενο των Nestle – Aland, αποτελεί μία ειδική μέθοδο μετάφρασης, καθώς και χρόνια εκπαίδευση, να διαμορφωθεί μία απόδοση πιστή στο πρωτότυπο κείμενο, σε μία διάλεκτο επίσημης δημοτικής, από τον ερευνητή των Γραφών Φαρσάρη Γεώργιο.

1. Ειδικά βοηθητικά εγχειρίδια-εργαλεία:

 • Λεξικό της Καινής Διαθήκης, Αναστάσιος Χατζηαργυρός
 • Thayer's Greek-English Lexicon of the New Testament
 • Septuagint & New Testament Dictionary, John Groves
 • The Greek New Testament, A reader's edition
 • biblebento.com reader's edition
 • biblehub.com (Interlinear bible & commentaries)
 • Lexigram (κλίση αρχαίων & νεοελληνικών λέξεων)
 • Γραμματική αρχαίας ελληνικής γλώσσας Μιχ. Οικονόμου
 • LSJ (Διαδικτυακό Λεξικό της αρχαίας & νέας ελληνικής γλώσσας)
 • Νεοελληνικό Λεξικό Εμμ. Κριαρά

2. Μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης που λήφθηκαν υπ᾿ όψιν:

 • King James Bible
 • English Standard Bible
 • Biblia Sacra Vulgata
 • Douay-Rheims Bible
 • Νεόφυτος Βάμβας
 • Βούλγαρης Χρήστος Σπ.
 • Σωτηρόπουλος ΝΙκόλαος
 • Κολιτσάρας Ιωάννης
 • Τρεμπέλας Παναγιώτης.
 • Λούβαρης Χρήστος
 • Η Αγία Γραφή, Μετάφραση από τα Πρωτότυπα Κείμενα
 • Ζερβόπουλος
 • Καζανάκης Δαμασκηνός
 • Δεληκωστόπουλος Αθανάσιος
 • Μετάφραση Νέου Κόσμου
 • Σπύρος Καραλής
 • Σπύρος Φίλος
 • Σπύρος Ζωδιάτης

Η Καινή Διαθήκη

 • Αθήνα, Αττική, Ελλάδα