Περί ευχελαίου

Ευχέλαιο ετοιμολογία

     Η λέξη είναι σύνθετη από την ευχή, και το έλαιο. Δηλ. όταν αλείφει ο πρεσβύτερος, ή οι πρεσβύτεροι, τον ασθενή με έλαιο κάνουν μαζί και προσευχή στο Θεό για να έρθει η θεραπευτική δύναμη του Θεού επί τον πάσχοντα και να θεραπευτεί πλήρως. Αυτό γίνεται, απ᾿ όσο γνωρίζουμε, με ελαιόλαδο καθώς έλαιο θα πει αυτό· από την ελαία › έλαιο.


Το ευχέλαιο στην Κ.Δ.

     Στο κατά Μάρκο ευαγγέλιο όταν απέστειλε ο Κύριος τους μαθητές του να βγάζουν δαιμόνια και να θεραπεύουν αρρώστους, μας λέει η γραφή ότι τους άλειφαν με έλαιο και θεραπεύονταν.

καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον (Μαρκ. στ, 13)

     Στην επιστολή του Ιακώβου προτρέπει ο ίδιος να αλείφουν με έλαιο οι πρεσβύτεροι τους ασθενείς και να προσεύχονται όπως να θεραπεύονται.

ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπʼ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου (Ιακώβου ε, 14)

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2024 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - bible-online