Περί γάμου

Τι είναι η λέξη γάμος και το ρήμα του

     Το ρήμα αυτής της λέξης δεν είναι βέβαιο από ποια λέξη προέρχεται· ωστόσο η λέξη «γάμος» σημαίνει τελετή, γαμήλια εορτή, ένωση· πληθ. αρ. γάμοι: γαμήλιο γλέντι. Το ρήμα κατά την αρχαία ελληνική σημαίνει, για τον άντρα: νυμφεύομαι δηλ. παίρνω γυναίκα, ενώνομαι με γυναίκα, οπότε λέγεται και νυμφίος, και για τη γυναίκα υπανδρεύομαι, δηλ. παίρνω άνδρα, ενώνομαι με άνδρα, και λέγεται νύμφη.


Οι δύο εις σάρκα μία

     Ο λόγος αυτός έχει γραφτεί και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή. Στη Γένεση και στο κεφ. β, 24. καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν 

     Και στα ευαγγέλια όπου το είπε ο Κύριος, στο κατά Ματθαίο ιθ, 5. καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν

     Και στο κατά Μάρκο ι, 8. καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν· ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ 

     Καθώς και σε άλλα χωρία όπως στους Εφεσίους ο απ. Παύλος το αναφέρει και εκεί.

 

Προϋποθέσεις

    Ο γάμος λήγει μόνο όταν πεθάνει κάποιος από τους δύο, οπότε μπορεί αυτός που απέμεινε στη ζωή να λάβει άλλο σύζυγο. Εάν χωριστεί το ζευγάρι λόγω πορνείας, δεν μπορεί να ενωθεί ξανά με άλλον άνθρωπο. Και όλα αυτά, δηλ. ο γάμος, γίνεται πάντα με την προϋπόθεση ότι και οι δύο συναινούν και συνευδοκούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού να επιτελέσουν τη ζωή τους ενωμένοι, υπό την ευλογία του Θεού, και να βαδίζουν και οι δύο κατά τη σωστή διδασκαλία του ευαγγελίου. Αλλιώς, πιθανόν να μην ευδοκιμήσει.

     Ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα σαν το σώμα το δικό του, όπως ο Κύριος αγαπά το σώμα το δικό του που είναι η Εκκλησία, καθώς και η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα και να υποτάσσεται σ᾿ αυτόν, όπως η Εκκλησία σέβεται τον Κύριο και υποτάσσεται σ᾿ αυτόν.

 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2024 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - bible-online