Σχετικά με τη σελίδα image
     Η Βίβλος online προϋποθέτει εκτός από πλούσιο υλικό ιστοσελίδων —πρωτοτύπων κειμένων, αρχαίων μεταφράσεων (Ο΄, Συρ., Βουλγ., κτλ) και αγγλικανικών αυτών— επίσης χειρόγραφα Π. & Κ. Διαθήκης και διάφορα άλλα χρήσιμα προς εκμάθηση, ώστε να έχει ο εκάστοτε αναγνώστης μέσω της σάρωσης στο website bible-online την ικανότητα να εισχωρήσει βαθύτερα στα της Βίβλου. Φυσικά το website αυτό είναι καινούργιο, που αυτό σημαίνει ότι αν όχι καθημερινά, εβδομαδιαίως προσθέτεται υλικό καινούργιο. Είναι σημαντικό καθένας που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο στα Βιβλικά θέματα να έχει τη δυνατότητα για πρόσβαση σ᾿ αυτά.

Βιβλία που έχουν εισαχθεί (με PDF σε μετάφραση)

  • A Short History of the Hebrew Text by Weir Thomas Hunter
  • The Ancient Hebrew Language and Alphabet by Jeff Benner

Βιβλία που πρόκειται επιπλέον να εισαχθούν (με PDF σε μετάφραση)

  • De Pentateuchi Samaritani origine, indole et auctoritate commentatio (Gesenius)
  • An introduction to the Old Testament by Bleek Friedrich vol. 1 & 2
  • An introduction to the New Testament by Bleek Friedrich vol. 1 & 2
  • Introduction to the Old Testament in Greek (LXX) by Swete Henry Barclay