Καινή Διαθήκη, Ιακώβου Επιστολή Α, 5-8

Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ. αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος· ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου, ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.

Μετάφραση Βούλγαρη Σπ. Χρήστου

Ἐὰν κάποιος ἀπὸ σᾶς ὑστερεῖ σὲ σοφία, ἂς τὴ ζητήσει ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος δίνει ἐξίσου σὲ ὅλους, χωρὶς νὰ περιφρονεῖ κανέναν, καὶ θὰ τοῦ δοθεῖ. Πρέπει ὅμως νὰ ζητήσει μὲ πίστη, χωρὶς νὰ ἀμφιβάλλει, γιατὶ ὅποιος ἀμφιβάλλει μοιάζει μὲ τὸ κύμα τῆς θάλασσας ποὺ τὸ παρασύρει ὁ ἄνεμος καὶ τὸ πηγαίνει ἐδῶ κι ἐκεῖ. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ νομίζει ὅτι θὰ πάρει κάτι ἀπὸ τὸν Θεό, γιατί εἶναι δίγνωμος καὶ ἀκατάστατος σ᾿ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς του.

Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμός 110, 10

ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου,
σύνεσις ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν.
ἡ αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Μετάφραση Φαρσάρη Γεωργίου

Η αρχή της σοφίας σημαίνει φόβος για τον Κύριο,
καλοπροαίρετη σύνεση διακατέχει όλους αυτούς που τη διατελούν.
Η αίνεση που του ανήκει παραμένει μέσα στην αιωνιότητα.
 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2024 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - bible-online