Πρωτότυπα & μεταφράσεις image
Πρωτότυπα κείμενα


Μη δημοσιευμένα πρωτότυπα κείμενα στο διαδίκτυο

 • Academia Scientiarum Gottingensis (Vetus Testamentum Graecum Septuaginta [Ακαδημία Επιστημών της Γοττίγκιας, Παλαιά Διαθήκη Ελληνικής, Εβδομήκοντα])
 • Biblia Hebraica Quinta (quinta editione cum apparatu critico novis curis elaborato [Πέμπτη Εβραϊκή Βίβλος, πέμπτη έκδοση με ανάπτυξη νέου κριτικού εξοπλισμού])

Αρχαίες ξενόγλωσσες μεταφράσεις των Εβδομήκοντα


Ξενόγλωσσες μεταφράσεις

 • New English Translation (Αγγλική μτφρ. από τους Ο΄, από την κριτική έκδ. της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών της Γοττίγκιας)
 • Brenton (Η αγγλική μετάφραση του Brenton από τους Ο΄)
 • Samaritan Pentateuch in english (η Σαμαριτική Πεντάτευχος σε μετάφραση του Aleksandr Sigalov)
 • Peshitta George Lamsa (η συριακή Βίβλος σε μετάφραση)
 • John Wesley Etheridge 1 (Αγγλική μετάφραση από το Αραμαϊκό Ταργκούμ Πεντατεύχου του Ονκέλου)
 • John Wesley Etheridge 2 (Αγγλική μετάφραση από το Αραμαϊκό Ταργκούμ Πεντατεύχου του Ψευδοϊωνάθαν)
 • Douay-Rheims Bible (Αγγλική μετάφραση Λατινικού)
 • King James Bible (Αγγλική μετάφραση του βασιλιά Ιακώβου από το Εβραϊκό και από το ελληνικό της Κ.Δ.)
 • English Standard Bible (Αγγλική μετάφραση από το Εβραϊκό και από το ελληνικό της Κ.Δ.)

Νεοελληνικές μεταφράσεις

 1. Οι τέσσερις καθηγητές (η Αγία Γραφή εκ των πρωτοτύπων με τα δευτεροκανονικά βιβλία [Εβρ. καν/κά Π.Δ. / Εβδ. δευτ/κά Π.Δ. / Ελλ. Κ.Δ.])
 2. Οι τέσσερις καθηγητές (η Αγία Γραφή ανωτέρω χωρίς τα δευτ/κά βιβλία)
 3. Βέλλας Βασίλειος (η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν)
 4. Σπ. Ζωδιάτης (η Καινή Διαθήκη, ο Λόγος)
 5. Σπ. Φίλος (η Καινή Διαθήκη στη δημοτική)

Άλλες παλαιές ελληνικές μεταφράσεις


Μη δημοσιευμένες νεοελληνικές μεταφράσεις στο διαδίκτυο

 • Αθανάσιος Δεληκωστόπουλος (Η Καινή Διαθήκη σε νεοελληνική απόδοση)
 • Χρήστος Σπ. Βούλγαρης (Η Καινή Διαθήκη)
 • Δαμασκηνός Καζανάκης (Η Καινή Διαθήκη)
 • Γεράσιμος Ζερβόπουλος (Η Καινή Διαθήκη)
 • Νικόλαος Λούβαρις (Καινή Διαθήκη)
 • Αθανάσιος Χαστούπης (Παλαιά Διαθήκη εκ του Εβραϊκού)
 • Μάξιμος Καλλιουπολίτης (Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού)
 
Πνευματικά Δικαιώματα © 2024 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα - bible-online